IPM | Kiemgetal metingen

IPM staat voor Integrated Pest Management. Deze aanpak bestaat uit een combinatie van voorkomen, advies, regelmatige inspectie en detectie om de aanwezigheid van knaagdieren of insecten snel te signaleren, problemen te voorkomen en bestrijden.

 Vanzelfsprekend geeft Art Salvage de voorkeur aan ongediertepreventie in plaats van bestrijding. Chemische bestrijdingsmiddelen worden als laatste hulpmiddel en zeer beperkt ingezet.

Art Salvage opereert volgens het principe van geïntegreerde bestrijding. Dat is een strategie waarbij men ernaar streeft het gebruik van schadelijk bestrijdingsmiddelen en methoden tot een minimum te beperken. Dat doen we door het treffen van de juiste preventieve maatregelen en door verantwoorde omgang met collecties. Wanneer er ondanks alle voorzorgen toch ergens ongedierte wordt aangetroffen die moeten worden bestreden, dan kiezen we een voor mens, milieu en materiaal veilige, niet toxische bestrijdingsmethode. Alleen in laatste instantie wordt een radicale, toxische behandeling overwogen.

Geïntegreerde bestrijding bestaat uit 5 stappen die logisch op elkaar volgen: voorkomenblokkerendetecterenbeperken en bestrijden. De nadruk ligt op preventieve maatregelen en controle daarvan. Pas daarna komen de actieve bestrijdingsmaatregelen.

Deze aanpak met de nadruk op voorkomen zorgt in de praktijk voor een vermindering van de kosten en arbeid die anders nodig zouden zijn om de aantasting te bestrijden en de beschadigde voorwerpen, documenten en boeken te restaureren. Bovendien verliest de collectie haar waarde op deze manier niet door de schade die anders zou zijn aangericht door insecten of knaagdieren.

  

MICROBIOLOGISCH LUCHT-/CONTACTONDERZOEK

In ieder microbiologisch lucht- of contactmonster vindt u onder andere de volgende microbiologische aspecten terug:

 • Het totaal aeroob kiemgetal
 • Het totale aantal bacteriën
 • Het totale aantal schimmels en gisten
 • Een uitgebreide determinatie naar diverse pathogene (ziekteverwekkende) soorten

De onderzoeken kunnen plaatsvinden op onder andere de volgende installaties:

 • Luchtbehandelingsystemen
 • Fan-coil units
 • Airconditioning systemen
 • Werkruimten
 • Archiefruimtes
 • OK ruimten
 • Technische ruimten

 • Weetje: een biocollector zuigt 100 liter volume lucht per minuut op. De biologische deeltjes in suspensie die in de lucht zitten, worden dan op een petrischaaltje gezogen om een kweek van te maken.
   

  KIEMGETALMETINGEN

  Om de kwaliteit van de aanwezige lucht in klimaatsystemen en werkruimten te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om een microbiologisch lucht/contactonderzoek, eventueel in combinatie met een chemisch luchtonderzoek, uit te laten voeren. Een microbiologisch luchtonderzoek geeft u een inzage in de hoeveelheid en soorten aanwezige bacteriën, schimmels en gisten, die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Microbiologisch onderzoek wordt uitgevoerd door middel van luchtmonsters, genomen met gevalideerde airsamplers, eventueel aangevuld met contactmonsters (Rodac-platen: Replicate Organism Direct Agar Contact) van oppervlakken in de luchtbehandelingkast en/of bijbehorende luchtkanalen en werkruimten. 


  CHEMISCH/FYSISCH LUCHTONDERZOEK

  Met een chemisch luchtonderzoek kunnen problemen op (chemisch/fysisch) luchtzijdig gebied worden opgespoord. Om de chemische luchtkwaliteit te kunnen beoordelen binnen (werk)ruimten is het noodzakelijk om één of meerdere chemische- en/of fysische parameters te meten/analyseren. Dit geeft u een inzicht in de luchtkwaliteit waardoor eventuele toekomstige en/of huidige problemen op (chemisch/fysisch) luchtzijdig gebied kunnen worden geïnventariseerd. Naast onder andere koolbuisanalyse zijn er nog veel andere onderzoeksmethoden om de kwaliteit van de lucht te bepalen. Vezels en stof in de lucht kunnen o.a. worden bepaald door met een vooraf ingestelde pomp lucht aan te laten zuigen die door een filter wordt geleid. Dit filter wordt door middel van (stereopolarisatie)microscopie bekeken waarna de hoeveelheden en/of soort wordt bepaald.

  De geplaatste datalogger zal door ons worden uitgelezen waarna de grafieken in een rapportage zullen worden verwerkt. Hieronder staan enkele voorbeelden van chemische- en/of fysische bepalingen met betrekking tot een luchtonderzoek:

  Oplosmiddelen (screening op een 265-tal oplosmiddelen)

  PAK’s analyse (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)

  Vezeltypering en of -telling

  Stofkarakterisering (respirabel-, fijn- en/of totaalstof

  Componenten voor arbeidshygiënisch onderzoek

  Specifieke componenten en/of gassen

  Aminen, nitrosamines, aldehyden, totaal aldehyden

  CO gehalte

  CO² gehalte