Nieuws

Er ligt een wereld open voor de beveiliging van bronzen beelden. Door de aandacht die gegeven wordt aan de meest recente diefstallen zijn er meerdere bedrijven die met een systeem / methode op de markt komen. Echter, niet al deze systemen zijn even doeltreffend hoe mooi het ook klinkt.
Art Salvage heeft na SCALP I nu ook SCALP II op de markt gebracht.

Onze recentste ontwikkeling is SCALPII. Dit alarm werkt volgens hetzelfde principe als SCALP I, maar is onder andere geschikt voor bijvoorbeeld beeldentuinen, daar meerdere beelden binnen een straal van 100 tot 200 meter tegelijkertijd beveiligd kunnen worden. In de basis werkt dit systeem middels een magneetcontact of een trilsensor. Bijkomend voordeel is dat dit systeem kleiner is en daarom eenvoudiger en voordeliger in te bouwen. Het eigenlijke alarm wordt aan een boom, een lantaarnpaal of een ander hoog object in de buurt aangebracht.

Beide systemen vragen om burgerparticipatie zodat deze meer geïnteresseerd raakt in de kunst om hem heen.